Prosjektutvikler Hans-Magnus Lutnæs i Solid Prosjekt er strålende fornøyd med utviklingen i RådalsåsenProsjektutvikler Hans-Magnus Lutnæs i Solid Prosjekt er strålende fornøyd med utviklingen i Rådalsåsen

Storsalg på Rådalsåsen i januar

2022-01-31
I januar lanserte vi Hus D i Rådalsåsen, og årets første måned ble virkelig preget av stor aktivitet og stort salg. Ikke mindre enn 19 boliger ble solgt i løpet av januar (den siste gikk på kvelden 31.jan). Totalt ligger nå 97 leiligheter, samt 6 rekkehus for salg på det nye boligfeltet. Prosjektutvikler i Solid Prosjekt, Hans-Magnus Lutnæs, er strålende fornøyd med utviklingen.

Hva er bakgrunnen for at ekstra mange boliger har gått i januar? 

- Fordi det er lansert et nytt byggetrinn på Rådalsåsen, og i tillegg har mange kanskje benyttet juleferien til å studere og sette seg inn i prosjektet, forklarer Lutnæs. 

De første boligene på Rådalsåsen kom for salg våren 2020, og med alle i salgene i januar er nå 60 av 97 leiligheter solgt. I tillegg er 3 av 6 rekkehus solgt

PS: Neste visning er onsdag 9.februar fra kl.17:00.

Hvilke kvaliteter trekker kjøperne frem? 

- Det er flere kvaliteter som vektlegges, men den vestvendte beliggenheten kombinert med fin arkitektur og god variasjon av planløsninger er 3 viktige faktorer. I tillegg kommer den sentrale beliggenheten mellom Sarpsborg og Fredrikstad som et argument med dertil meget godt offentlig kollektivtilbud. Kort vei til handelsområdet ved Østfoldhallen er også et trekkplaster, sier Lutnæs, som har dialog med mange av interessentene/kjøperne både i tiden før og etter kjøpet.

Illustrasjon fra en leilighetstype i Hus DIllustrasjon fra en leilighetstype i Hus D

Hvordan er boligutvalget på Rådalsåsen nå? 

- Det er fremdeles mange fine leilighetstyper å velge mellom fra 2-4 roms og med eierform som selveier og borettslag, i følge Lutnæs.

I boligvelgeren får man rask oversikt over hvilke byggetrinn som har ledige enheter, samt annen nøkkelinformasjon som pris, størrelse, uteplasser, beliggenhet osv. 

Hvordan er fremdriftsplanene på de ulike byggetrinnene? 

- De 2 første leilighetsbyggene (A og B) er nå reist og kan sees på tomten. Disse skal ferdigstilles med innflytting til sommeren. Hus C er besluttet igangsatt og her er betongarbeidene påbegynt, med estimert ferdigstillelse sommeren 2023. Det siste lanserte leilighetsbygget (Hus D som er nummer 4 av 4) har nylig blitt lansert og salget går strålende. Allerede er 39 % av Hus D  solgt i løpet av siste halvdel av januar 2022, avslutter prosjektutvikleren.

Nysgjerrig?
Velkommen til visning onsdag 9.februar fra kl.17:00!