solid
Utsikt fra fjerde etasje i Hus AUtsikt fra fjerde etasje i Hus A

Status fra Rådalsåsen - oktober 2021

2021-10-25
Det er hektisk byggeaktivitet på Hus A og B i Rådalsåsen, dette er byggene som utgjør første byggetrinn. Hus A har kommet desidert lengst og alle 5 etasjene er reist. I denne statusrapporten får du mer informasjon om hvordan arbeidene ligger an, samt kan se video fra tomten per 13.oktober.

Park og Anlegg, som er grunnentreprenøren på prosjektet, har nå avsluttet sprengningsarbeidet. De er i gang med andre arbeider knyttet til infrastrukturen på tomta, blant annet oppfyllingsarbeider rundt hus A og B. I tillegg er omleggingen av turstien i dalbunnen også ferdig, i videoen kan du se hvor fint det har blitt med opparbeidet steinmur.

Det er også verdt å merke seg, som du kan se av hovedbildet i denne saken, at man fra både fjerde og femte etasje vil kunne se vannspeilet fra Visterflo. I den andre retningen kan man fra enkelte av leilighetene se både buen på Fredrikstadbroa og fabrikkpipene på Øra.

Snart starter tømrerne på Hus A

I hus A er betongarbeidene nå ferdigstilt, og råbygget er på plass slik at vi kan se konturene av bygget. Ettersom vi har en godt opptrukket 1.etg, blir det god utsikt til marka og nærliggende områder fra alle etasjer i bygget. I disse dager er Solid Entreprenør i gang med stillasebygging, og det er snart oppstart for tømmer. Vann og avløp til bygget er fremført. 

Det er planlagt for at bygget skal være tett i midten av november. I hus B pågår betongarbeidene fremdeles, og planen er at betongen skal ferdigstilles før jul. Oppstart tømmer vil da være rett over på nyåret.

Godt med salg hittil

Det er nå solgt totalt 36 av 48 leiligheter i hus A og B. Interessen har vært stor, og nylig lanserte vi også hus C for salg. Dette huset vil organiseres som et borettslag, med 50/50 innskudd og fellesgjeld. Det har vært stor interesse rundt dette byggetrinnet, og vi har som målsetting å igangsette betongarbeider for resterende parkeringskjeller under hus C og D i løpet av vinteren 2021-22. Dere kan lese mer om hus C på denne prosjektsiden.

youtube_video_preview