Status fra Rådalsåsen i desemberStatus fra Rådalsåsen i desember

Status fra Rådalsåsen i desember

Vinteren har meldt sin ankomst og julehøytiden nærmer seg. På byggeplassen til Rådalsåsen er det god fremdrift og både hus A og B er godt i rute, samtidig som Hus C nå er besluttet å bygge. Rett over nyåret vil i tillegg Hus D komme for salg med 27 nye selveierleiligheter.

Vi er glade for at interessen for leilighetene på Rådalsåsen har vært god, og per nå har vi solgt totalt 79% av alle leilighetene i hus A og B. Dette utgjør totalt 38 av 48 boliger. Hvis vi inkluderer hus C er det solgt totalt 45 av 70 leiligheter i hele prosjektet, noe som utgjør en prosentandel på 64%. Vi er godt fornøyde med salget og interessen så langt, og med bakgrunn i dette har vi nå besluttet å lansere det siste huset i prosjektet, Hus D rett over på nyåret.

Hus A og B klare til sommeren - Hus D kommer for salg i januar

Hus A er nå tett utvendig, og Solid Entreprenør er i gang med innervegger og gipsing. Maler vil starte opp inne i bygget rett over på nyåret. I Hus B er betongen snart ferdig, siste støp gjøres før jul. Oppstart tømmer vil også skje helt i slutten av desember.

Det er besluttet bygging av hus C samt garasjekjeller under hus D. Arbeidene for hus C er allerede igangsatt og arbeidene for parkeringskjeller for hus D starter i januar. Vi håper at vi i løpet av våren også kan beslutte at vi fortløpende fullfører hus D. Vi ønsker jo alle at byggeaktiviteten i området skal ferdigstilles så raskt som mulig.

Rekkehusene lengst mot syd er også påbegynt, og en antatt ferdigstillelse av disse blir i 3.kvartal 2022. Her er det Håkon Hansen Byggentreprenør AS som er entreprenør.

youtube_video_preview