Prosjektleder i Solid Prosjekt, Frode Martinsen orienterer om RådalsåsenProsjektleder i Solid Prosjekt, Frode Martinsen orienterer om Rådalsåsen

Status for boligprosjektet 27.mai

2021-05-27
Her er siste nytt fra boligprosjektet Rådalsåsen som i første omgang innebærer bygging av 48 leiligheter. Utover leilighetene er det nå også lagt ut rekkehus for salg i samme område, beregnet for dem som ønsker seg enda mer plass enn hva leilighetene tilbyr.

Blokk A og B med 48 leiligheter

Prosjektleder i Solid Prosjekt, Frode Martinsen, orienterer om at vi er godt i gang med salget av blokk A og B, 31 av leilighetene er nå solgt. - Totalentreprenøren har rigget tårnkrana og er allerede godt i gang med betongarbeidene. Byggestart er igangsatt før opprinnelige planer slik at boligene ligger an til å leveres sommeren 2022, sier Martinsen. 

Neste fase - Blokk C og D

- Vi arbeider nå med å tilrettelegge disse boligene slik at de differensieres noe i forhold til de 2 foregående blokkene. Blokk A og B etableres som ett selvstendig sameie, mens blokk C vil etableres etter borettslagsmodellen. På Blokk D er ikke eierformen besluttet enda, her vil tilbakemeldinger fra interessentene spille en viktig rolle. Vi har tro på at denne kombinasjonsløsningen vil dekke et bredt markedssegment. Endringene vil ikke endre utvendige fasader og øvrige betingelser som er gitt i Rammetillatelsen.

Igangsetting av blokkhus C og D vil også medføre at hele den resterende og sammenhengende P-kjelleren vil fullføres. Vi håper å få til en oppstart av blokk C og D inneværende år, men dette er selvfølgelig avhengig av at vi treffer markedet når de lanseres litt senere i sommer, forklarer prosjektlederen.

youtube_video_preview

Elbillading for leilighetseiere

Frode er godt fornøyd med løsningen for elbillading som er utarbeidet av Cirkle K.
- Ladesystemet er fleksibelt og gir optimal utnyttelse i forhold til hvor mange ladinger som er tilknyttet til enhver tid, og innebærer en prisgunstig inngangsbillett for elbillading.

- Den rimeligste tilknytningen vil være dersom man handler før ferdigstillelse. Det samme gjelder selvfølgelig også for å kjøpe de mest attraktive boligene basert på beliggenhet, salgspris og endringsmuligheter. Eiere av elbillader i dette prosjektet vil også dra nytte av Circle K sitt rabattsystem i hele Norge.

Sikker adkomst for myke trafikanter

- Gangstien på nedsiden av de prosjekterte rekkehusene er nå i ferd med å legges om og shines opp, slik at denne også vil være ferdigstilt samtidig med rekkehusene. Vi har også som målsetting at gang- og sykkelvei i Råkollveien vil sikres permanent mot prosjektet i løpet av høsten inneværende år, avslutter Martinsen.