Slik påvirker Rådalsåsen boligmarkedet på Rolvsøy

2022-12-02
Boligprosjektet Rådalsåsen består av totalt 97 leiligheter og 18 rekkehus. Av leilighetene er 87 allerede solgt og majoriteten av kjøperne er lokale folk fra Rolvsøy og nærliggende tettsteder. Her forklarer eiendomsmegler Daniel Lislerud, salgsansvarlig på Rådalsåsen, hvordan boligprosjektet påvirker det lokale boligmarkedet på Rolvsøy.

Eiendomsmegler Daniel Lislerud i Eiendomsmegler1 er ansvarlig prosjektselger på Rådalsåsen og har bistått mange av leilighetskjøperne med å selge tidligere bolig. r at det fører til utskiftning på boligfeltene i nærområdene når barnefamiliene tar over eneboligene 

Hvordan merker eiendomsmeglere at det er nye boligprosjekter på gang?

- Vi har sett flere ganger at store, nye boligprosjekter i et lokalområde gjør området mer attraktivt og at det fører til større interesse også for de litt eldre boligene i området. Det tror jeg vil gjelde for Rådalsåsen og nærområdet også. Området blir satt litt mer «på kartet» og blir lagt mer merke til, forklarer han.

NYSGJERRIG? Neste visning er onsdag 7.desember fra kl.17

Men, hva skjer dersom mange boliger skal ut på markedet samtidig i et mindre lokalt område med tanke på prisene?

- Det har ikke vært noe problem for prisene, at for mange boliger har kommet på markedet samtidig i området rundt Rådalsåsen. Siden prosjektet består av flere byggetrinn og de ulike blokkene har overtagelser som strekker seg ut i tid over et års tid, så har markedet absorbert det helt fint. 

Hvilke boliger er det leilighetskjøperne på Rådalsåsen gjerne selger?

- Hovedvekten av kjøperne har en enebolig de selger, når de kjøper leilighet i Rådalsåsen. Mange av de bor i nærområdet, på Rolvsøy. Det er typisk en enebolig fra +/- 70-tallet. De som kjøper rekkehus i Rådalsåsen, har oftere en leilighet eller et eldre rekkehus de skal selge, før de flytter inn.

Populære boliger
Per desember 2022 er 87 av 97 leiligheter solgt i prosjektet, og det er kun èn usolgt av de 48 første som er ferdigbygget. De siste 49 leilighetene (bak, til venstre) ferdigstilles våren 2023.

Boligprisene er et hett tema. Opplever du at barnefamiliene når opp i budrundene på eneboligene?

- Ja, det gjør jeg. Det er barnefamiliene som er de typiske kjøperne av husene som selges av leilighetskjøperne på Rådalsåsen, kommer det kontant fra Daniel.

- Det er nok en del barnefamilier som ikke får like høye finansieringsbevis som de gjorde før sommeren. Når vi skal selge den gamle boligen til kjøperne i Rådalsåsen er vi nøye med å gi riktige råd om prising. De som har solgt, har blitt solgt raskt.

- De som har kjøpt leilighet i Hus C er i gang med å selge, eller har allerede solgt den gamle boligen sin nå og de fleste som har kjøpt i hus D venter til nyåret, før de legger ut sin gamle bolig for salg.

Kjøperne i Hus A og B har allerede flyttet inn (henholdsvis før og etter sommeren 2022), og de solgte følgelig boligene sine på våren/sommeren 2022. 

Hvilke andre effekter i lokalmiljøet skjer når større boligprosjekter kommer?

I følge Daniel er det mange positive effekter som kommer ut av at det bygges nye boligprosjekter.

- Det blir flere boliger, flere mennesker og påfyll av barnefamilier i området og det settes i gang oppussing av de eldre eneboligene som selges. På den måten er det positivt for det lokale næringslivet innen byggevare og handel også, avslutter eiendomsmegleren.