solid
Jessica Dilling i EIendomsmegler1 forklarer hvor store besparelser man kan oppnå i en ny bolig fremfor eldre eneboligJessica Dilling i EIendomsmegler1 forklarer hvor store besparelser man kan oppnå i en ny bolig fremfor eldre enebolig

Så store besparelser kan du oppnå ved å kjøpe nybolig fremfor brukt enebolig

2022-05-10
Eiendomsmegler 1 engasjerte nylig Prognosesenteret AS for å få økt kunnskap knyttet til kostnadene ved å bo i en bruktbolig versus kostnader ved å bo i ny bolig.
Nybygg- og prosjektansvarlig i EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus, Jessica Dilling, kjenner godt til boligmarkedet i Fredrikstad og går her litt nærmere inn på funnene i rapporten.

- Fredrikstad har et godt og velfungerende boligmarked

- Bruktmarkedet har hatt en betydelig nedgang, særlig i årets 2 første måneder, mens nybolig-salget lå på samme nivå som i 2021 i denne perioden. I april fortsatte samme trend som i første kvartal med lavere salgsvolum, lavere tilbudsvolum og positiv prisvekst. 

- Bruktboligmeglerne hos oss føler at markedet er bra, men sier at de beste boligene går med en gang mens de som ikke er like bra tar litt lenger tid å selge. Prisveksten viser fortsatt stigning, men flater ut. Alt i alt er det fremdeles et godt og fungerende marked, konkluderer Dilling. 

Viktig å få frem de store forskjellene i driftskostnader mellom nytt og brukt 

- Mange har inntrykk av at det er dyrere å kjøpe nytt enn brukt, men ser man på totalkostnadene så kommer en ny bolig ofte godt ut. Vi tenkte at i disse tidene med mer uforutsigbarhet (renter, Ukraina-krisen) er det enda viktigere å få frem til markedet de store fordelene omkring ny vs brukt bolig. 

EiendomsMegler 1 Nybygg har derfor i samarbeid med Prognosesenteret laget en rapport om forskjellen i kostnader mellom nye og brukte boliger, forklarer hun. 

Vedlikeholdskostnadene bikker nesten 500.000 i løpet av 10 år i en enebolig 

Av interessante funn i rapporten er det særlig de som omhandler oppvarmings- og vedlikeholdskostnader Dilling trekker frem som ekstra relevante for folk på boligjakt.

- Når det gjelder oppvarmingskostnadene er det betydelige forskjeller mellom nye og brukte boliger. Utgiftene til oppvarming er vesentlig lavere i og med at en ny bolig normalt sett er vesentlig bedre isolert enn en brukt bolig. Og nå når strømprisene er så høye, sparer man enda mer på å bo i en ny bolig fremfor en eldre bruktbolig, sier hun. 

- Markedet for renovering, ombygging og tilbygg på eksisterende boliger var på i alt nesten 90 milliarder kroner i 2021. Rapporten viser at man i gjennomsnitt bruker 47.800 kroner i vedlikehold av en enebolig årlig. Dersom man flytter inn i en ny enebolig i Østfold vil man i gjennomsnitt kunne spare 473.000 kroner i reduserte vedlikeholdskostnader i løpet av 10 år, mer enn 638.000 kroner i løpet av 15 år og nesten 721.000 kroner i løpet av 20 år, poengterer Dilling. 

Bytter eldre enebolig mot en ny leilighet eller rekkehus i Rådalsåsen

Mange av boligkjøperne i Rådalsåsen kommer flyttende fra en eldre enebolig, og vedlikeholdet blir ofte fremhevet som et tungveiende argument. Men, i følge rapporten vil det også være en solid oppside økonomisk om man tenker på de årlige utgiftene. 

 - Ved å kjøpe en ny bolig vil det normalt ikke være behov for vedlikehold de første 10 årene (når boligen blir 15 år gammel er vedlikeholdsbehovet 50% av en bruktbolig). Du slipper altså vedlikehold og rehabilitering for eneboligen hvilket utgjør ca. 48.000 kroner i året. De årlige oppvarmingskostnadene for en enebolig er i følge rapporten i snitt ca 17.700 kroner. 

- Årlige oppvarmingskostnader for en leilighet var i henhold til rapporten ca. 2.700 kroner i snitt. Du sparer i hvert fall nærmere 48.000 kroner i året på vedlikehold og rehabilitering om du bytter ut en eldre enebolig til en ny leilighet eller rekkehus på Rådalsåsen. I tillegg sparer du en god del på oppvarming! De årlige besparelsene til oppvarming ved å bo i en ny leilighet kontra brukt enebolig er beregnet til ca 15.000 kroner. De årlige besparelsene til oppvarming ved å bo i nytt rekkehus kontra brukt enebolig er ca 12.400 kroner, i følge Dilling.     

Nye boliger, som her på Rådalsåsen, gir store besparelser i de årlige drifts- og vedlikeholdskostnader sett opp i mot eldre eneboligerNye boliger, som her på Rådalsåsen, gir store besparelser i de årlige drifts- og vedlikeholdskostnader sett opp i mot eldre eneboliger

Hva om dagens strømpriser blir den nye normalen i årene som kommer?

- Analysen av kostnader viser at besparelsene ved en ny bolig kontra bruktbolig viser at besparelsene ved en ny enebolig er opp mot 58.000,- i året inkludert driftskostnader, vedlikehold og rehabilitering. Oppvarmingskostnaden utgjør 10.000,- av dette, gitt en samlet strømpris på ca 105 øre (som rapporten tar utgangspunkt i).

- Allerede når rapporten kom fra Prognosesenteret i februar 2022 hadde vi vesentlig høyere strømpriser. Dagens strømpris (mai 2022) er på ca 232 øre (i Østfold) og da blir de årlige oppvarmingskostnadene mer enn dobbelt så høye som rapporten viser. Besparelsene på ny versus brukt bolig, der oppvarmingskostnadene er vesentlig lavere blir derfor enda høyere, avslutter den tidligere eiendomsmegleren som nå er nybolig- og prosjektansvarlig i Eiendomsmegler1.