solid

Reduser fellesgjelden din gjennom en IN-ordning

Som kjøper av en borettslagsleilighet har du full anledning til å redusere størrelsen på fellesgjelden, ved å foreta en ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet. Dette kalles for IN-ordning, og i denne artikkelen kan du lese mer om hva det innebærer.

IN står for Individuell Nedbetaling (av andel fellesgjeld). Kjøper kan selv bestemme størrelsen på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet. For ordens skyld, fellesgjeld vil si borettslagets samlede gjeld. Som kjøper er du ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Den enkelte boligs andel av fellesgjelden opplyses både i boligvelger og i salgsoppgave.

Slik benytter du IN-ordningen

For å redusere din andel av fellesgjelden, må du gjennomføre en individuell nedbetaling av fellesgjeld på borettslagets lån sitt hovedforfall. Første mulige nedbetaling er ved første hovedforfall.

Dette får umiddelbar virkning på leiligheten din sine månedlige felleskostnader, ettersom de blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. De månedlige utgiftene vil kun bestå av driftskostnader, dersom man velger å betale ned sin leilighets andel av fellesgjelden. Gjennom IN-ordningen kan det innbetales 25%, 50%, 75% eller 100% av restgjelden pr. 30.03. eller 30.09. hvert år. 

Dersom du velger å betale ned din del av fellesgjelden, kan du ikke ombestemme deg. Det er derfor viktig at du har tenkt gjennom dette nøye på forhånd. 

Eksempel på nedbetaling gjennom IN-ordning

Nedenfor har vi laget et eksempel med utgangspunkt i leilighet C101 som ligger for salg med en totalpris på 2 900 000 kr.

I henhold til prislisten koster denne leiligheten kr. 1.450.000 i innskudd (å betale) og 1.450.000 i andel fellesgjeld (som er ferdig finansiert av borettslaget og betales gjennom de månedlige utgiftene).

Om man ikke nedbetaler fellesgjelden har leilighet C101 månedlige fellesutgifter på kr. 3.909 fra år 1, som øker til kr. 6.070 per mnd. når avdragene på fellesgjelden starter i år 11. 

Om man nedbetaler hele leilighetens andel av fellesgjelden, vil de månedlige utgiftene iht. prislisten synke til kr. 1.974 per mnd. når innbetalingen er gjort.

På denne måten vil heller ikke leiligheten din få noen økning i felleskostnader pga. avdrag i år 11, siden leiligheten ikke lenger har noen fellesgjeld.