solid
youtube_video_preview

Oppdatering og statusvideo fra Rådalsåsen - juni

Prosjektleder Magnus Lie Nilsen orienterer om status fra Rådalsåsen for juni 2022. Den siste måneden har vi lansert salget av de 7 største rekkehusene våre, og i tillegg har det vært innflytting for leilighetskjøperne i de 21 leilighetene i Hus A

Den siste uken i juni har det vært stor aktivitet på uteområdene rundt Hus A og B i forbindelse med at det har vært overlevering til eierne. Beplanting, fellesarealer og lekeplass for det første trinnet er nå kommet på plass, og Hus A fylles gradvis med liv.

Salgsstart av de største rekkehusene

Vi startet salget av de største rekkehusene våre for en ukes tid siden, i byggetrinnet som kalles KS3 (Konsentrert Småhusbebyggelse, trinn 3). Dette er allerede godt påbegynt, og Byggmester Håkon Hansen jobber mot ferdigstillelse rundt oktober. Det er eiendomsmegler Daniel Lislerud som har ansvaret også for disse.

- Denne uken legges det takstein på rekkehusene, samtidig som de jobber med å isolere ytterveggene i bygget. Her blir det videre full fres også etter sommeren slik at kjøperne kan innstille seg på innflytting i oktober, orienterer prosjektlederen.

Prosjektleder i Solid Prosjekt, Magnus Lie Nilsen, orienterer om status fra RådalsåsenProsjektleder i Solid Prosjekt, Magnus Lie Nilsen, orienterer om status fra Rådalsåsen

Hus C tett til ferien, D blir ferdigstøpt

- Når det gjelder Hus C er vi godt på vei til å få tett hus til ferien, som nå ikke er så mange ukene unna. Etter sommeren vil innvendige arbeider (tømrer og tekniske fag) kjøre på, samt ferdigstillelse av fasaden. Hus C rommer forøvrig de eneste borettslagsleilighetene på Rådalsåsen, og det er 22 leiligheter totalt.

I Hus D støpes i disse dager dekket til toppetasjen. Det er kun taket som gjenstår og det vil stå klart til sommeren når entreprenøren går til ferie. Her er det bare 5 usolgte enheter av totalt 27 leiligheter. 

Innflytting i Hus A

Hus A har vært utsolgt i lang tid og samtlige av de 21 leilighetseierne overtar boligene sine de siste ukene i juni. Prosjektstøtte i Solid Prosjekt, Malin Groth Andersen, spiller en viktig rolle med å koordinere denne prosessen. Vi gleder oss over alle de hyggelige tilbakemeldingene som vi har fått fra de nye eierne.