Åsa Hjort, Partner/landskapsarkitekt MNLA, INSITU Åsa Hjort, Partner/landskapsarkitekt MNLA, INSITU

Landskapsarkitektens ord

2022-03-08
Åsa Hjorth er en anerkjent landskapsarkitekt og medeier i firmaet In Situ AS. Hun er ansvarlig for planlegging og formgiving av utearalene på Rådalsåsen, og har blant annet tilgjengelighet for alle som et grunnleggende premiss i arbeidet sitt. Her kan du lese noen av de tankene hun har for det nye boligfeltet.

Tomten ligger vestvendt, godt forankret mellom eksisterende boligbebyggelse. Marka er i umiddelbar nærhet, med et enormt nett av turstier. Bebyggelsen er med å skjerme og bidrar til et fredfullt uteoppholdsareal, med skogen som nærmeste nabo. 

De bratteste delene av tomten vil reetableres som naturmark, slik at rommet mellom bebyggelsen vil fremstå som en lysning i skogen. Inntrykket skal være grønt og frodig. Det er bare avtrykk for nødvendig infrastruktur, som renovasjon, garasjenedkjøring, brannoppstillingsplass og gjesteparkering, som utgjør harde flater. Grøntarealene er store og sammenhengende med gode forbindelser.

Lekeområder skal fremstå mest mulig naturlig, med aktiviteter for både store og små. Det legges vekt på bruk av naturmaterialer til utstyr og dekker. Åpne gressflater kan brukes til felles opphold, ballaktiviteter, krokket, kubbespill osv.

Tanken bak fellesareal og belysning

På fellesarealene skal vegetasjonen være naturlig og enkel. Årstidenes skiftninger vil være synlig i blomstring og bladverk. Ved inngangspartiene ligger beboernes hage. Her har beplantningen en større detaljering, med stauder, vårløk, busker og klatreplanter.

Belysningen skal gi trygghet og være logisk plassert i forhold til orientering i området. Det legges opp til parkarmatur ved renovasjons- og adkomstvei, fasadearmatur ved inngangsdører og garasjenedkjøring, samt pullertarmaturer i oppholdsarealene. Armaturer skal ha lyskilder som er godt skjermet, slik at det ikke blender inn i leilighetene og ikke forstyrrer utsyn mot stjernehimmelen.

Åsa Hjorth
Partner/landskapsarkitekt MNLA
Insitu