Hus C er nå ferdigstilt og overlevert

Første uken i mars ble den tredje boligblokken på Rådalsåsen overlevert til spente beboere. Det har vært få feil og mangler i boligene, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på leilighetene og fellesarealene.

Hus C på Rådalsåsen er den tredje boligblokken som overleveres, og den første blokken som er organisert som et borettslag. Det er totalt 22 leiligheter i dette bygget, hvorav 19 er solgt.
Til sammen er det nå overlevert 70 leiligheter og 7 rekkehus på Rådalsåsen. I slutten av måneden skal 6 rekkehus i KS2 overleveres, og i april overleveres den siste boligblokken med 27 leiligheter. 

Klikk her for å se ledige leiligheter i hus C

Flere leiligheter med null avvik 

Solid Entreprenør og deres underentreprenører leverer høy standard og godt håndverk, og fem av leilighetene ble overlevert uten noen merknader eller avvik i protokollen. I snitt på alle leilighetene var det 2 avvik, og mange av leilighetene hadde kun ett avvik. De nye beboerne var veldig fornøyde med sin nye bolig, og ser frem til en ny hverdag i flotte omgivelser på Rådalsåsen. 

Forbefaringer gjennomført på KS2

Andre uken i mars ble det også gjennomført forbefaringer med kunde, Håkon Hansen og utbygger på rekkehusene i KS2. Husene begynner å nærme seg ferdig, og det leveres god kvalitet og godt håndverk. Kundene er godt fornøyde med boligen, og særlig den gode planløsningen og de store vinduene med mye lysinnslipp trekkes frem. Ferdigstillelse og overtagelse av disse boligene er siste uken i mars. 

Sjekk ut hvilke rekkehus som fremdeles er ledige!