Historiske funn på Rolvsøy gir et innblikk i livet her for 2.000 år siden

I forbindelse med en planlagt utvidelse av fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og den andre byen, var det behov for en arkeologisk undersøkelse på bakgrunn av tidligere funn i området. Stedet som ble undersøkt nærmere var jordet ved godsterminalen på Vallehellene, bakenfor XXL som ligger i Dikeveien.

Fra før er det funnet en rekke spor etter tidligere bosettinger og gravfelt i området, inkludert helleristninger, datert til bronsealderen (ca 1700 f.Kr - 500 f.Kr) og eldre jernalder (ca 500 f.Kr - 1030 e.Kr.). Arbeidet med å avdekke nye funn pågikk i perioden november-desember 2017, og er omtalt i en egen rapport.

Livet langs Glommas elvebredder

Det undersøkte området er et forholdsvis flatt parti mellom Bjørnengveien, Ombergveien og jernbanen. Ved hjelp av gravemaskin ble det øvre jordlaget lagt til side, slik at man kunne undersøke undergrunnen. Dette gjøres i bredder på rundt 3 meter og med flatt skjær, og er den vanligste metoden arkeologene benytter når de arbeider på dyrket mark. 

Underveis i arbeidet ble det funnet en mengde med groper, hvorav mange er klassifisert som såkalte kokegroper. Disse varierer i form av størrelse og er resultat av ulik bruk. Her plasserte man stein i en grop og laget bål over, og på denne måten magasinere varmen. Når steinene er gjennomvarme, kan man legge på mat innpakket i blader, og lukke gropa med torv. Denne metoden for å lage mat er kjent i mange kulturer over hele verden.

Større felter med kokegroper kan tolkes som samlingsplasser hvor det har vært ulike aktivitet. Prøver fra de ulike gropene her dateres til periodene 390-205 f.Kr og 360-116 f.Kr. Altså før år 0. Det ble også funnet en del keramikk og stolpespor, som kan indikere at det har vært bygninger i forbindelse med gravsteder eller bosettinger. Her har det uten tvil vært mye aktivitet i lang tid, uten at man med sikkerhet kan si akkurat hva slags aktiviteter det er snakk om på hvert enkelt sted.

Bildet viser hvordan funnene kommer til syne når gravemaskinen jobber seg skånsomt bortover jordet. Foto: Østfold FylkeskommuneBildet viser hvordan funnene kommer til syne når gravemaskinen jobber seg skånsomt bortover jordet. Foto: Østfold Fylkeskommune

Funn av gullberlokk fra romertiden

Arkeolog Jan Berge i Fylkeskommunen kontaktet Tom Knigge for å høre om han ville ta med metalldetektoren sin og undersøke områdene litt nærmere. Berlokken er ett smykke i gull og sølv fra eldre romertid (0-200 e. Kr.), formet som en omvendt dråpe og dekorert med en komplisert filigran- og granulasjonsteknikk.

Ettersom gullberlokken er datert noen hundre år etter at gropene ble laget, så slår arkeolog Berge fast at tolkningen må bli opp til fantasien. Kanskje er det så enkelt at noen har mistet den under en reise langs en svært tidlig versjon av Rolvsøyveien (FV 109) for opptil 2000 år siden.

Tom Knigge holder gullberlokken som han fant på Rolvsøy. Foto: Østfold FylkeskommuneTom Knigge holder gullberlokken som han fant på Rolvsøy. Foto: Østfold Fylkeskommune