solid

Historien bak boligprosjektet Rådalsåsen

2021-08-10
I dag bygges det første byggetrinnet som består av totalt 48 leiligheter i Rådalsåsen. Om ikke mange årene vil boligprosjektet være komplett og bestå av nærmere 100 leiligheter og 18 rekkehus. Her er litt mer om historien bak Rådalsåsen.

Rådalsåsen boligfelt ligger langs Råkollveien på Rolvsøy, plassert nedenfor veien og rett ved inngangsportalen til Fredrikstadmarka. Tomteområdet, som totalt utgjør 32 dekar, ble behandlet av bystyret i juni 2019. Resultatet ble ja til reguleringsplanen for boligprosjektet med blokker og rekkehus. Mars 2020 fikk prosjektet ja til rammetillatelse fra planutvalgsleder Atle Ottesen og administrasjonen. 

Prosjektet ligger forøvrig så og si i egen bakgård for Solid Gruppen (med hovedkontor på Rolvsøy), og mange av våre ansatte som bor i umiddelbar nærhet.  

Slik blir det nye boligprosjektet på Rolvsøy

Januar 2020 var arbeidene på tomta i gang og boligprosjektet ble omtalt i Fredrikstad Blad(+) med tittelen "Slik blir det nye boligprosjektet i Rolvsøy – her kommer det 113 boliger". Avhengig av salgstakten var håpet å selge nok av det første byggetrinnet, slik at byggingen kunne bli iverksatt innen året var omme.

Lite visste vi den gang at Covid-19 skulle stenge ned hele landet kun to måneder senere. Vi valgte likevel å gi gass og iverksatte salgsstart i april 2020. I et marked preget av stor usikkerhet og enkelte dommedags-spådommer, opplevde vi dog stor interesse. Etter kun en måned var de 9 første leilighetene solgt, og i løpet av det påfølgende halvåret hadde vi oppnådd nok salg til å kunne iverksette byggestart. 

Grunnentreprenør ble Sarpsborg-firmaet Park & Anlegg, mens byggentreprenøren ble Solid Entreprenør. Grunnarbeidene ble satt i gang januar 2021 og fortsatte frem til mai, da var det klart for byggentreprenøren sine mannskaper.

Valget av eiendomsmegler falt på Eiendomsmegler1 hvor det er Daniel Lislerud og Caroline S. Meyer som er ansvarlige meglere. I videoen under kan du se hvordan prosjektet er tenkt når alt står ferdig bygget.

September 2021 vil neste salgstrinn legges ut, et trinn som består av 22 leiligheter som er organisert som borettslag. De første 48 leilighetene er selveier.

youtube_video_preview