solid

Fordeler ved å bo i borettslag

Det er flere fordeler ved å velge en leilighet i et borettslag fremfor et sameie. Det gir blant annet trygghet, forutsigbare utgifter og ikke minst et stabilt bomiljø grunnet retningslinjer knyttet til utleie. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er hele 45% av landets leiligheter organisert som et borettslag, mens kun 30% er selveiere.

Økonomisk trygghet
Leilighetene på Rådalsåsen finansieres med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. Innskuddet må du skaffe til veie selv, mens fellesgjelden er et langsiktig lån tatt opp av borettslaget. Denne fellesgjelden betaler du avdrag på gjennom månedlige fellesutgifter, og når du eventuelt velger å flytte vil gjelden overføres til ny eier. Løpetiden på fellesgjelden er 40 år, hvor de 10 første årene er avdragsfrie. Dette innebærer at kostnader forbundet med fellesgjelden vil være betraktelig mye lavere de første 10 årene. Borettslaget får med dette gode muligheter for å skape seg en god økonomi, og det er svært gunstig for deg som andelshaver.

Det vil også bli inngått avtale om IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld), slik at andelseiere som ønsker det kan nedbetale hele eller deler av fellesgjelden knyttet til leiligheten ved innflytting. Denne nedbetalingen kan gjøres når boligen er overtatt, og ved første mulige terminforfall. Her kan du lese mer om IN-ordning

I prosjektet Rådalsåsen har vi en sikringsordning hos et forsikringsselskap, som tar ansvar og risiko knyttet til ubetalte felleskostnader. Med andre ord trenger du ikke bekymre seg for å bli holdt ansvarlig for naboens manglende innbetalinger.

Enkel og trygg hverdag
Når du eier en leilighet i et borettslag, eier du din egen andel, og du har rett på å benytte deg av innvendige og utvendige fellesarealer. Styret i borettslaget har ansvaret for alt av vedlikehold, både av fellesarealer og selve bygningen. I mange tilfeller velger borettslaget og engasjere en egen vaktmester som har ansvaret for disse tingene. Dette gir deg en trygg og enkel hverdag, hvor du kan bruke fritiden din på andre ting enn drift og vedlikehold.

Stabilt bomiljø
Det som av mange blir sett på som en stor fordel med å bo i ett borettslag, er at utleiemulighetene er begrenset. Dermed er det ofte mindre «gjennomtrekk» av beboere og et mer stabilt bomiljø. Beboerne har ofte stor egeninteresse av å ta vare på egen bolig og området generelt, og mange har planer om å bli boende i leiligheten over lengre tid. Dette skaper også gode muligheter for et godt naboskap og gode relasjoner!

Selv om utleiemulighetene i borettslag er begrenset, er det likevel mulig å leie ut. Som hovedregel må man ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Du må få godkjenning av styret for å leie ut, og makstid for utleie er tre år. Ønsker du å overlate bruken av boligen til familiemedlemmer som eksempelvis barn, foreldre eller andre, kan du fint gjøre dette, så lenge det foreligger en godkjennelse fra styret i borettslaget.