solid

Boligprisutviklingen i Fredrikstad

2022-01-19
Vi har tatt en prat med leder i Eiendomsmegler 1, Caroline Skjerden Meyer, vedrørende boligprisutviklingen i Fredrikstad gjennom året som gikk. Som boligkjøper i Rådalsåsen de siste par årene er det ingen tvil om at det har vært en meget god investering så langt. Hun tar også for seg forventningene for boligmarkedet i 2022.

Vi skriver 2022 og er nok mer usikre enn før på om vi nå faktisk er på vei ut av pandemien, men tror uansett at situasjonen vil normaliseres mer fremover. 2021 ble tross alt et år med god aktivitet i boligmarkedet i Fredrikstad. Ferske tall viser en prisvekst på 9,5 prosent for fjoråret. 

Sterk prisvekst i Fredrikstad sammenlignet med landssnittet

Fjoråret endte da med en sterkere vekst enn snittet for resten av landet som endte på 5,2 prosent. Oslo-området er fremdeles på et annet prisnivå enn hva vi i vår region opplever, og vi nyter godt av den effekten. Sammen med et behov for boliger som er egnet til hjemmekontor, hjemmetrening osv. i forbindelse med korona, så tror vi den utviklingen vil fortsette i 2022.

Kvadratmeterprisen for en bolig i Fredrikstad gikk i fjerde kvartal tilbake med 0,1 prosent, noe som altså ender med en økning på 9,5 prosent for hele året. For en bolig til 3 millioner kroner, tilsvarer dette en økning på 285.000,- kroner. 

Det er fortsatt mangel på eneboliger, og spesielt sentrumsnære eneboliger i Fredrikstad. Året 2022 har startet med lite boliger ute for salg i Fredrikstad. Med en fortsatt stor etterspørsel er det mange som venter på at markedet skal sette fart. At selgere er litt avventende i år har nok å gjøre med flere forskjellige faktorer. Det har vært noen endringer i avhendingsloven, det er varslet flere renteøkninger og strømprisene er høye. Disse omstendighetene er like for alle i markedet og når det gjelder boligrenten er denne fortsatt historisk lav. Interessentene er tilstede og venter på sin perfekte bolig. Når det er sagt må de som er på utkikk etter ny bolig også vite at det ligger mange fine prosjekterte og ferdige nye leiligheter ute for salg. 

På Rådalsåsen er det nå lagt ut et nytt byggetrinn for salg med 27 leiligheter og noen flotte rekkehus som vil grense til Fredrikstadmarka. En ny leilighet med en god energimerking vil være høyaktuell i dag spesielt med tanke på de høye strømprisene. 

Raskere boligsalg i Fredrikstad enn resten av landet

Omsetningshastigheten på en bolig i Fredrikstad i fjerde kvartal, var i gjennomsnitt 26 dager. Dette er tiden det tar fra boligen blir lagt ut for salg til den blir solgt. Ser man på Norge under ett, tok det i fjerde kvartal 40 dager fra en bolig legges ut for salg til den blir solgt. Fjerde kvartal inneholder ofte store variasjoner, hvor desember som regel trekker snittet opp. 

Antall boliger solgt er økt med 8,6 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2020. Tall for hele året viser en økning på 1,9 prosent fra 2020. Nå har det nok vært knyttet noe usikkerhet til nytt lovverk og nye tilstandsrapporter som sammen med den vanlige nedkjølingen i desember kan ha bidratt til at boligselgere har avventet boligsalget. Utlagte boliger for salg øker som regel frem mot sommeren, noe som gjør at en bolig for salg kan få større oppmerksomhet/mindre konkurranse om kjøperne tidligere på året. 

Forventet boligprisutvikling for 2022

De kommende renteøkningene som Norges Bank har varslet fremover, er et tydelig tegn på at den nasjonale økonomien er under stadig forbedring. Denne utviklingen vil bidra til en utflating av boligprisene fremover, og prognosen fra Eiendom Norge på 4% for inneværende år er noe vi kan stille oss bak.