solid

Bli andelsbonde i nabolaget på Rolvsøy

Nes gård ligger sentralt plassert på Rolvsøy, rett bak kirken og med Glomma som nærmeste nabo. Siden etableringen av andelslandbruket i 2015 har stadig flere andelsbønder kommet til. I 2020 var det 160 andelsbønder, en restaurant og en barnehage som sammen sørget for produksjonen på jordene. Fint som hobbysyssel, godt for lommeboka og ikke minst sunt for kropp og sjel!

Nes gård finner du i Nesveien 7 på Rolvsøy, sentralt plassert kun to km unna Rådalsåsen med sykkel. Men du kan også bruke bilen hit, eller så har Glommaringen med sine hyppige avganger et stoppested kun fem minutter unna. I tillegg går Glommastien praktisk talt gjennom tunet på gården, så det er ikke mangel på adkomstveier. Har du båt kan du helt sikkert bruke den også, og fortøye langs med jordene.

På Facebooksidene deres kan du bli bedre kjent med Nes andelsgård.

Hva menes med andelslandbruk?

Andelslandbruk er et samarbeid mellom deg som forbruker og bonden som driver gården, hvor ansvaret og avlingene fordeles. Det vil si at du kjøper deg inn i et landbruk for ett år av gangen, og får en medbestemmelsesrett over hva som skal dyrkes, samt et ansvar for å bidra og risikoen som inngår i å produsere under åpen himmel. Du betaler ikke for en gitt mengde varer, og mengden produkter vil variere fra år til år. Andelslandbruk skiller seg fra et annet populært alternativ innen jordbruk, nemlig parseller der hver enkelt dyrker sitt område. 

Andelslandbrukmodellen er basert på 5 grunnprinsipper som innebærer
1. Dialog om landbruksdriften
(full åpenhet og dialog om hva som skal produseres)
2. Gjennomsiktig økonomi (beløpet er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett)
3. Delt avling, delt risiko (betaling i forkant av produksjonen, ikke for en bestemt mengde)
4. Involvering av andelshaverne (partene enes om arbeidsfordeling, ansvar og distribusjon) 5. Bærekraftig landbruksdrift (ansvarlig måte med fokus på både jord, dyr, planter og folka)

Gårdsbruk med lang historie

Gården på Nes har en lang og innholdsrik historie og huset blant annet bondelænsmand på 1600-tallet og dragonkvarter på 1700-tallet. Den består i dag av 180 mål innmark hvor det dyrkes spelt, bygg, havre og hvete. Det er Karianne, 16.generasjon på gården, som sammen med ektemannen Inge tok over gården i 2004. 

I løpet av den tiden er store deler av driften lagt om til økologisk, fjøset er tatt i bruk til 30 sauer og det gamle grisehuset har fått bakerovn og loft. I kulturlandskapet rundt gården er det plantet lehekker og allétrær, og ved elva holder bukkene det gamle beitet i hevd.

Les mer om andelsgården på deres hjemmesider.