solid

Besluttet byggestart for Hus D og KS2

Interessen for den siste boligblokken på Rådalsåsen har vært stor, og i løpet av en måned har vi solgt over halvparten av leilighetene i bygget. Dette er svært gledelig, og gjør at vi nå kan beslutte byggestart. Samtidig har vi solgt 3 av 6 rekkehus i KS2, og besluttet oppstart og bygging av disse fortløpende.

Vi er glade for den store interessen for boligene på Rådalsåsen, og at vi per dags dato har solgt 63 av 97 leiligheter i blokk A-D. Hele 12 av leilighetene i blokk D ble solgt i løpet av den første måneden. I tillegg er tre av de seks første rekkehusene solgt. Dette gjør at vi kan beslutte igangsetting og bygging av både hus D og KS2, noe som er en stor milepæl i prosjektet!

Bygges av lokale entreprenører 

Det er Solid Entreprenør som vil være totalentreprenør på alle boligblokkene, og Byggentreprenør Håkon Hansen vil bygge rekkehusene på KS2 og KS3. Hvis alt går etter planen har vi et håp om at samtlige boliger på Rådalsåsen skal kunne overleveres innen utgangen av sommeren 2023.  

Solid Entreprenør begynte sine første arbeider på byggeplassen til Rådalsåsen i slutten av 2020, og hus A og B ferdigstilles og overleveres sommeren 2022. Bygg C og D bygges parallelt, og betongen i parkeringskjelleren har startet opp. I disse dager støpes det fundamenter, søyler og vegger. 

Byggentreprenør Håkon Hansen er godt i gang med byggingen av de syv første rekkehusene i KS3, som kommer for salg nærmere sommeren. Planlagt oppstart for de seks neste rekkehusene i KS2 er til våren.