Solid Deleie.
Spleis deg inn på boligmarkedet! 

På Folkestadkollen tilbyr vi Deleie til alle våre boligkjøpere. Du trenger ikke kjøpe halve engang. Du kan kjøpe 30-90% av boligen selv, også skyter vår partner Coo inn resten!

Realiser boligdrømmen,
uten nok egenkapital.

Med konseptet Deleie kan flere bli eier av egen bolig. Også på Folkestadkollen. Coo vil at boligmarkedet skal være en mulighet for alle, det vil vi i Solid Eiendom også. Derfor har vi inngått et samarbeid om Deleie for leilighetene på Folkestadkollen.

Deleie er et fantastisk tilbud til deg som har betjeningsevne, men mangler egenkapital. Uten spinnville renter og kjipe baksider. Dette gjør vi i samarbeid med Deleie-ekspertene i Coo - hvor de spleiser seg inn på leiligheten du ønsker sammen med deg. Nedenfor kan du lese mer, samt se priseksempel på hvordan Coo kan hjelpe deg til å kjøpe leilighet på Folkestadkollen.

Deleie kort fortalt

1. Har du inntekt og betalingsevne, men mangler nødvendig egenkapital for å kjøpe hele boligen, kan løsningen være Deleie med Coo. Sammen tar dere en prat og ser på de ulike mulighetene sammen.

2. Kjøp for eksempel halve boligen sammen med Coo, og bo i hele mens egenkapitalen din vokser gjennom avdrag og prisstigning.

3. Planen er at du skal eie hele boligen så snart du kan. Da kjøper du gradvis ut Coo sin andel, vanligvis innen 3-5 år, slik at du eier leiligheten 100% selv!

Slik fungerer det;

Du og Coo eier hver deres del av boligen, men du bor i hele boligen selv. For den delen du ikke eier, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. Coo blir din partner i kjøpet, og medeier frem til du har økonomisk kapasitet til å eie hele boligen selv.

Med Deleie kan du eie så lite som 30% av boligen og Coo resterende 70%. Du kan deretter gradvis kjøpe Coo ut når du har økt din egenkapital, enten i form av kontanter eller i kombinasjon med eventuell verdiøkning på din del av boligen.

Noe av det aller viktigste med Deleie er at du raskt kan komme inn på boligmarkedet og straks betale ned på din egen bolig. Uten nok egenkapital er dette både fornuftig, og sikkert også motiverende.

Regnestykke;

Eksempel; Koster en leilighet kr. 3.000.000,- eks omkostninger og Coo inngår en avtale med deg på 50/50 basis, vil du ved 15% egenkapitalkrav kun måtte ha halvparten av nødvendig egen- kapital.

Illustrasjonen under viser hvordan Deleie skiller seg økonomisk fra leie og eie. Nederst vil du også kunne se to eksempler fra leiligheter på Folkestadkollen med henholdsvis 30% og 50% eierandel fra start.

Hva er deleie med Coo?

Deleie med Coo er en metode for å hjelpe flere enkelt og trygt inn på boligmarkedet. Du kjøper boligen sammen med Coo, hvor hver part har en bestemt eierandel. Coo bidrar med en avtalt del av egenkapitalen og deler tilsvarende ansvar for lånet.

LES OGSÅ: Slik kom Emanuel og Gina inn på boligmarkedet med Deleie

Målet er at du som boligkjøper gradvis skal øke din eierandel, og til slutt eie hele boligen selv. Coo kan i starten eie opptil 70 prosent av boligen, og du vil eie hele boligen så snart du er klar for det, vanligvis innen 3-5 år.

Hos Coo er sparing sentralt. Denne sparingen bringer deg nærmere drømmen om å eie, først en del av boligen, og deretter hele boligen når du er klar. Sparingen skjer gjennom avdrag på boliglånet og forventet verdiøkning av boligen over tid. Nedenfor kan du sjekke ut to eksempler på leilighetene A101 og B303, hvor du kjøper deg inn med henholdsvis 30% egenkapital og 50% egenkapital sammen med Coo.