11 april begynte Bjørn Hauge som regionsjef for Oslo/Asker avdeling hos Solid Entreprenør.

Bjørn er utdannet bygg- og anleggsingeniør ved Hærens Ingeniørhøgskole, og har siden 1990 jobbet i byggebransjen.
Han kommer fra en stilling som Produksjonssjef i BundeBygg AS, med erfaring også fra roller som prosjekteringsleder, prosjektleder og avdelingsleder i samme selskapet. Før dette, jobbet han i mange år som selvstendig næringsdrivende og leder av byggefirmaet Bygg-Compagniet AS og konstruktør og daglig leder ved takstolfabrikken E Ohr AS.

Vil lede regionen med Solids største prosjekt noensinne
Bjørn vil lede Oslo/Asker regionen med prosjektet Hasle Bygg 01, som er vårt største prosjekt noensinne.
I tillegg til Hasle Bygg 01, vil han også etter hvert ta et større ansvar for rekke andre prosjekter som foregår i Oslo-området. Som regions leder vil han ha betydelig kundekontakt med byggherrer og bidra til å støtte dem i deres utviklingsarbeid.

Å få Bjørn på laget sikrer oss en erfaren leder i vårt største marked. Han vil være engasjert i vårt største prosjekt noen sinne (Hasle Bygg 01), og skal være med på å videreutvikle en lokal organisasjon. For Solid Entreprenør er lokal tilstedeværelse viktig, særlig med tanke på ledelse. Vi ser derfor frem til å bygge videre på de ressursene vi har i Oslo, samt å tilføre flere nye. Bjørn vil også være fast deltaker i ledergruppen i Solid, og skal være med på å ruste selskapet for å håndtere den størrelsen vi nå har kommet opp i.

Daglig leder i Solid Entreprenør, Lasse Johansen

 

Bjørn vil lede Oslo/Asker regionen med prosjektet Hasle Bygg 01, som er vårt største prosjekt noensinne.

 

Erfaring som kan tilføre nyttig kunnskap
Bjørns erfaring og kompetanse er midt i blinken for oss. Både med tanke på hans lange tid som prosjekteringsleder, prosjektleder og produksjonssjef i Bunde, men også fra tidligere som selvstendig næringsdrivende.

Bjørn selv understreker viktigheten av kompetanse innen ledelse og samarbeid i rollen han ble ansatt i: «En mangslungen erfaring er alltid nyttig i en sammensatt bransje, men personalledelse «on site» og evnen til å samarbeide godt med byggherrer og leverandører gjennom praktisering av gode holdninger og en sunn kommersiell teft er nok kompetanse som kommer godt med i en slik stilling.»

Daglig leder i Solid Entreprenør, Lasse legger til: «Bjørn har omfattende prosjektleder bakgrunn og er vant til å være kremmer. Han har også lang erfaring i å følge opp og støtte prosjektledere, og har jobbet mye med å sette sammen riktige team. Solid Entreprenør er fortsatt en grunderpreget bedrift, og har vært gjennom mange vekstfaser. Dette er ikke et ferdig kapittel, og vi tror at Bjørn med lengre erfaring på det nivået vi har nå kan tilføre nyttig kunnskap til ledergruppen og utviklingen av selskapet.»

Vi ønsker Bjørn velkommen på laget!